Overlijdensrisico

Iedereen wil in goede gezondheid honderd worden. Maar laten we eerlijk zijn: de kans daarop is klein. Daarom zijn de levensverzekeringen van TAF altijd realistisch en bieden ze u veel flexibiliteit.

AOV Ondernemers

Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand het enige vangnet!

Alimentatie polis

De cijfers zijn helder: één op de drie huwelijken strandt. Maar wat als degene die de alimentatie betaalt, komt te overlijden?